همکاری با ما

ویکی اپ یه تیم خصوصیه و وابسته به هیچ ارگانی نیست و توسط دانشجویان از سرتاسر ایران ادراه و مدیریت میشه. اگه مایل به همکاری  با ما و عضویت تو تیم بزرگ ویکی اپ هستی کافیه درخواست همکاری خودت رو برای پشتیبان ارسال کنی تا باهات تماس بگیریم. اطلاعات بیشتر درمورد همکاری رو پشتیبان بهت میده و میتونی سوالاتت رو از اون بپرسی.